Koffiedok Deventer

Privacy Policy

Privacybeleid KoffieDok November 2018

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u contact met ons opneemt of overgaat tot een bestelling. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van KoffieDok v.o.f.. U dient zich ervan bewust te zijn dat KoffieDok niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, bedrijven en bronnen. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

KoffieDok respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site/ diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden verwerkt zoals staat beschreven in de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ons gebruik van verzamelde gegevens: Wij verzamelen de volgende gegevens van u wanneer u een bestelling bij ons doet. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: ☕︎ Voor- en achternaam ☕︎ Naam van uw bedrijf, ☕︎ E-mailadres, ☕︎ Telefoonnummer(s), ☕︎ Straat en huisnummer ☕︎ Postcode en woonplaats.

Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt.

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

☕︎ Op het moment dat u een product of dienst bestelt, kunnen we om uw (bedrijfs)naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, BTW- en KVK-nummer vragen. Deze gegevens zijn nodig om de bestelling te verzenden of dienst te verrichten, een factuur op te maken en zo nodig contact met u te kunnen opnemen over uw bestelling.

☕︎ Wanneer u ons een mail stuurt, vragen we uw naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer om uw vraag of opmerking zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij verzamelen de volgende gegevens van u wanneer u als leverancier ons een bestelling levert: uw (bedrijfs)naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, banknummer, BTW- en KVK-nummer. Deze gegevens zijn nodig om bestellingen te doen en de daarbij behorende betalingen te verrichten. Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor u gaan uitvoeren zoals reeds boven genoemd. Wij verwerken uw gegevens op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Met wie delen we (eventueel) uw persoonsgegevens:

☕︎ Administratie & boekhouding. Wij verwerken onze administratie op onze eigen computer, die is uitgerust met een deugdelijke antivirus software. Zowel computer als mobiele telefoon zijn beveiligd met een toegangscode. Ook werken wij samen met een boekhouder voor onze belastingaangifte.

☕︎ Belastingdienst. Wij zijn verplicht belastingaangifte te doen over de inkomende en uitgaande betalingen. Voor meer informatie over het privacybeleid van de Belastingdienst wijzen we u door naar https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/privacy

☕︎ Verzending. Uw bestelling wordt verzonden via Post.nl of derde. Deze ontvangen enkel de opgevraagde gegevens om uw bestelling te kunnen verzenden.

☕︎ Beveiliging persoonsgegevens. Wij en onze verwerkers hebben passende technische maatregelen genomen ompersoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen door middel van een goede antivirussoftware. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Bewaartermijn gegevens: Gegevens die benodigd zijn bij de belastingaangifte worden maximaal 7 jaar bewaard. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens die wij gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u aan ons heeft gestuurd via email, worden maximaal 3 jaar bewaard. Dit om antwoord te kunnen geven op eventuele vragen.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Veranderingen: Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. U kunt uw bewaarde gegevens altijd aan ons opvragen. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

KoffieDok v.o.f.

Scheepvaartstraat 6B

7411 MB DEVENTER

annemiek@koffiedok.nl